Official Nebraska Government Website
MIDWEST GOLDEN GLOVES MULTIPLE CHAMPIONS - 1934 TO 2004
Compiled by Thomas W. Lovgren

THREE (3) TITLES
YEAR NAME Wt. YEAR NAME Wt. YEAR NAME Wt.
1934 Frank Cvitek 118 1936 Jesse Salzar 112 1937 Victor Marker 147
1935
118 1938
112 1938
147
1936
126 1940
112 1939
147

1941 Paul Martinez 112 1942 James Shearron Hwt. 1950 Charles Morgal 175
1942
112 1943
Hwt. 1956
175
1944
118 1944
Hwt. 1959
160

1951 Bobby Weston 126 1953 Wendell Stewart 112 1957 Bill Nielsen Hwt.
1952
135 1954
112 1959
Hwt.
1954
135 1956
118 1960
Hwt.

1962 Paul Fisher 147 1964 Percy Titsworth 135 1964 Lance Kress 112
1966
160 1965
147 1965
112
1967
160 1966
147 1967
112

1967 John Hirning 135 1971 Junior Pelster 139 1972 Leonard Bordeaux Jr 112
1968
139 1972
147 1973
119
1971
147 1975
139 1974
119

1974 Lou Bailey Jr. 178 1975 Ray Menefee 125 1975 George Dubray 106
1975
178 1976
119 1976
112
1976
178 1977
119 1980
125

1977 Ben Rodriquez 125 1978 Tim Christensen 132 1979 Stephen Martinez 106
1978
125 1979
132 1980
106
1979
125 1984
147 1981
112

1980 Vern Larvie 112 1981 Samuel Cribbs 147 1986 Tom Anderson 112
1983
125 1982
147 1989
119
1985
132 1983
147 1993
125

1988 Joseph Hill 156 1990 Kenneth Friday 125 1990 Tim Hammond Hwt.
1989
165 1991
125 1991
Hwt.
1990
178 1992
125 1992
Shwt.

1993 Ira Humm Hwt. 1996
Wallace Harper
156 1999 Joe Evans 178
1994
Hwt. 1997

156
2000
178
1995
Hwt. 2002
156
2001
178

FOUR (4) TITLES
YEAR NAME Wt. YEAR NAME Wt. YEAR NAME Wt.
1965 Tony Drake 135 1974 Pat Jefferson 112 1974 Clay Fisher 147
1966
135 1975
119 1977
156
1969
147 1976
132 1978
178
1972
139 1977
132 1979
178

1975 Rick Kaiser 132 1981 Dave Terry 156 1986 Sam Greco 119
1976
139 1982
165 1988
119
1977
139 1987
Hwt. 1992
132
1979
147 1988
Hwt. 1994
132

1991 Leonard Martinez 112 1991 Roger Schwab 165 1992 Tom McLeod 156
1992
112 1992
165 1993
156
1993
112 1994
165 1994
156
1994
112 1995
165 1995
156

FIVE (5) TITLES
YEAR NAME Wt. YEAR NAME Wt. YEAR NAME Wt.
1956 Art Hernandez 112 1966 Tom Cisneros 118 1971 Roger Pelster 156
1957
118 1967
126 1973
156
1958
135 1968
125 1974
156
1959
135 1969
119 1975
156
1960
160 1974
132 1976
156

1977 Stan Holan Hwt 1981 Stanley Smith 178 1981 Terry Christensen 139
1978
Hwt 1982
178 1984
156
1984
Shwt 1983
165 1985
156
1985
Shwt 1984
165 1986
156
1987
Shwt 1985
Hwt. 1988
165

1983 Lavell Wright 119 1984 Chuck Richards 119 1987 Randy Eckmann 147
1984
139 1985
125 1988
147
1985
139 1986
125 1989
156
1986
139 1987
125 1990
147
1987
139 1988
125 1991
147

1991 Henry Ramirez 132 1998
Robert Davis
119
1999
Darin Suckstarf
Hwt
1993
132 2000

119
2000

Shwt
1994
139 2001

125
2001

Hwt
1995
139 2002

125
2002

Hwt
1997
139 2003

125
2003

Hwt

SIX (6) TITLES
YEAR NAME Wt. YEAR NAME Wt. YEAR NAME Wt.
1973 Jeff LeMeir 139 1975 Lamont Kirkland 165 1993 Josh Herbest 106
1974
139 1976
165 1994
106
1975
147 1977
165 1995
112
1976
147 1978
165 1996
112
1977
147 1979
165 1997
112
1978
147 1980 * Lamont Kirkland 165 1998
112

* 1980 National G.G. 165 pound Champion